Kontakt

Mula Mustafe Baseskije 7 , 71 000, Sarajevo, BiH
motivator.info@gmail.com
www.facebook.com/udruzenje.motivator

tel: 387 33 843 968

DONACIJE

Ako želite podržati naš rad  donacije možete uplatiti na:

Transakcijski račun : 3386902268279058 – UniCredit Bank d.d.