O nama

Nevladina-neprofitna organizacija koja čiji primarni cilj je rad na osnaživanju žena, mladih te marginaliziranih i ranjivih grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu.