MOTIVATOR LAB


Projekat MOTIVATOR LAB  je program edukacija osmišljen na način da osposobi polaznike kako bi lakše i kvalitetnije pronašli zaposlenje ili pokrenuli vlastiti posao, a teme su birane na način da polaznici na najbolji mogući način odgovore na potrebe savremenog radnog okruženja. Fokus programa je na  mladim ljudima  sa područja Kantona Sarajevo koji žele unaprijediti svoja znanja, vještine i kompetencije

Teme koje na koje će se edukativni program fokusirati su sljedeće:

WEB LAB- ovaj program neformalnog obrazovanja posvjećen je digitalnim vještinama polaznici će kroz 2 dvodnevna modula imati priliku da uče o razvoju web stranica u CMS WordPress platformi zatim osnove grafičkog dizajna kroz Canva platformu i osnove digitalnog marketinga na društvenim mrežama.

PROJEKT LAB– ovaj program je posvećenj projektnom menadžentu vještini koja se sve više traži na tržištu rada,a polaznici će kroz 2 dvodneva modula učiti o osnovnim elementima projektnog ciklusa razvoju projektne ideje, upravljanju projektima, upravljanju finansijama projekta, monitoringu i evaluaciju.

BUSSINES LAB – ovaj program posvećenje je edukacijama o pokretanju i vođenju vlastitog posla sa posebnim akcentom na poslovanje u vremenima krize. Kroz ovaj program učit će se o kreiranju bizni plana, načinima finasiranja poslovnih ideja te vođenju malog biznisa u smislu zakonskih obaveza.

Ovaj projekat je nastavak aktivnosti Udruženja Motivator ka promociji praktivnog  pristupa  aktivizmu mladih  u progledu sticanja novih vještina u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada.Projekat je počinje sa implemetacijom u 2022 godini, a sufinansiran je uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.Prijave za programa će uskoro biti otvorene. Za dodatne informacije nas kontaktirajte na mail: [email protected]

AktuelnostiProjekti

Comments are disabled.