Misija i vizija

Naša misija je osnaživanje žena, mladih te marginaliziranih i ranjivih grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu.

Naša vizija je učiniti ovo društvo boljim, informiranijim, svjesnijim o problemima oko nas i ponuditi rjesenja. Mi vjerujemo da pojedinac ili grupa sjajnih pojedinaca zaista može promjeniti okolinu u kojoj živi na bolje