Historijat

Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator osnovano  09.05.2013 godine  sa osnovnim ciljem osnaživanjem žena, mladih te marginaliziranih i ranjivih grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu. Zalažemo se za  promociju  zaštite ljudskih prava sa posebnim akcentom na problematiku zlostavljanja na radnom mjestu (mobing). Kroz svoj rad promovišemo neformalno obrazovanje, volonterizam , zaštitu životne sredine te zabranu diskrinimacije po svim osnovama. Do sada smo uspješno realizirali niz projekata i akcija, te ostvarili  saradnju sa brojim donatorima i partnerima koji su podržali naš rad. U budućnosti ostajemo ustrajni u zagovaranju principa zbog kojih smo osnovani uz želju da damo doprinos izgradnji društva u kojem živimo.