UDRUŽENJE MOTIVATOR

Nevladina-neprofitna organizacija koja čiji primarni cilj je rad na osnaživanju žena, mladih te marginaliziranih i ranjivih grupa kroz edukacije, poticanje na volonterizam, poticanje poduzetništva, te jačanje uloge žena i mladih u društvu.

Kontakt

  • Mula Mustafe Baseskije 771 000, Sarajevo, BiH
  • 00 387 33 843-968telefon
  • udruzenje.motivatorfacebook