Održana radionica u Opštini Sokolac u okviru projekta PRO – Budućnost


Radionica je održana 17.09.2015. u Opštini Sokolac  u okviru USAID-ovog projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) koji implementira CRS (Catholic Relief Services) u partnerstvu sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u BiH. Radionica je dio istoimenog projekta „Budi liderka pomirenja i razvoja“ koji vodi Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator i projekta „Osnažena žena za održiv mir“ koje vodi UG „Žene Trnova“.

Radionici su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, medija, te građanke opštine Sokolac.

Borjanka Krsmanović, sekretarka skupštine opštine Sokolac obratila nam se u uvodnom dijelu radionice te istakla važnost aktivnog sudjelovanja građanki opštine Sokolac u radu lokalnih vlasti. Milena Regoje, predsjednica udruženja Žene Trnova održala je predavanje o „Prevazilaženju etničkih razlika i omogućavanju uspješnog suživota kroz povećanje aktivizma građanki u lokalnoj zajednici“.

U okviru radionica održane su vježbe o aktivizmu građanke u zajednici, osnovnim pojmovima Gender-a, pravima žrtava nasilja i vještini liderstva. Na taj način došlo je do osnaživanja žena kao nositeljica cijelog procesa. Primarna svrha, povezivanje građana i građanki iz opština Sokolac, Istočno Novo Sarajevo i Novo Sarajevo kroz povjerenje i prijateljstvo, je na taj način ostvarena. Nakon vježbi održane su prezentacije rezultata rada tako što su svi učesnici održali kratka izlaganja o svom djelovanju tokom radionice.

Nakon centralnog dijela radionice, Irma Efendić održala je prezentaciju „Budi liderka pomirenja i razvoja“ (predrasude, stereotipi i oblici ksenofobije, Liderke u procesu pomirenja, građanske inicijative kao alat promjena).

Cilj ove i ostalih radionica jeste da doprinese pomirenju, razbijanju predrasuda i promociji različitosti kroz zbližavanje i zajednički lokalni aktivizam, kroz osnaživanje žena kao nositeljica tog procesa. Svrha projekta je povezivanje građana i građanki iz opština Soklac, Istočno Novo Sarajevo i Novo Sarajevo kroz stvaranje povjerenja i prijateljstva.

 

Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator

Projekat PRO-Budućnost

Comments are disabled.