Održana peta edukacija u skopu Programa neformalnog obrazovanja-Znanje za sve


Peta edukacija u okviru Programa neformalnog obrazovanja „ Znanje za sve „ pod nazivom „Procedure osnivanja nevladinih organizacija“ održana je dana 31.10.2015. godine u prostorijama Vijeća mladih Stari grad.Edukacija je bila koncipirana kao interaktivni razgovor između učesnika/ca i predavača/ice. Učesnici su upoznati sa osnovnim elementima i vrstama nevladinih organizacija, načinima osnivanja istih te upućeni u pravne okvire tih subjekata. Također, učesnici/e su imali priliku iz prve ruke saznati kakva je procedura osnivanja nevladine organizaciji, ali i sam taj proces u realnim okolnostima, uzimajući u obzir sve birokratske i ostale poteškoće na koje se na tom putu nailazi.Gosti predavači bili su Hajrudin Solak, aktivista sa dugogodišnjim iskustvom rada u nevladinim organizacijama, te Azra Džaferbegović, predsjednica Vijeća Mladih Stari Grad.

Comments are disabled.