Za vikend održana edukacija Poslovne vještine i javni nastup


Šesta  edukacija u okviru Programa neformalnog obrazovanja „ Znanje za sve „ pod nazivom „Poslovne vještine i javni nastuo “ održana je dana 14.11.2015. godine u prostorijama Vijeća mladih Stari grad.Edukacija je bila interaktivno koncipirana uz mnogo praktičnog rada. Na samom početku učesnici su pisali kratki test znanja o datoj materiji , a isti je ponovljen i na kraju treninga u cilju analize stečenog znanja. Učesnici su upoznati sa osnovnim elementima poslovnih vještina, poslovne korespondencije i brojnim drugim oblastim od koristi za razvoj ličnih profesionalnih vještina.Također, učesnici/e su imali priliku iz prve ruke saznati kako je to imati javni nastup pred kamerama u sklopu edukacije je organizovano snimanje javnih nastupa učesnika koje je edukatorica kasnije komentarisala te dala ideje za poboljšanje javnog nastupa svakog od učesnika.

Comments are disabled.