Završen prvi modul Ženske biznis akademija


Dvodnevna edukacija u okviru prvog modula projekta „ Ženska biznis akademija „ pod nazivom „Poslovna komunikacija,prezentacijske vještine,rad u timu i vođenje tima, liderstvo“ koju realizira Udruženje za razvoj civilnog društva Motivator održana je dana 28.05.2016. u trajanju od 11h -17h te 29.05.2016. godine u trajanju od 11h-15h. Radionice su održane u prostorijama Vijeća mladih Stari grad, u ulici Mula Mustafe Bašeskije br.7. Dvodnevnim edukacijama je prisustvovalo 18 učesnica programa,sa prebivalištem na  području Općine Stari Grad.

Program se realizira u saradnji sa Općinom Stari Grad, a s tim u vezi bitno je spomenuti da je na otvaranju Akademije prisustvovala šefica Sektora za lokalni razvoj Općine Stari Grad Selma Velić.

U okviru prvog dijela edukacije učesnice su se upoznale sa osnovnim elementima poslovne komunikacije i prezentacijskih vještina koja će im svakako biti od velike koristi za razvoj ličnih profesionalnih vještina i uspjeh u budućem poslovnom svijetu. Također su imale priliku kroz zanimljivu radionicu na praktičan način primjeniti usvojeno znanje.Radionicu iz navedenih oblasti je držao Saša Madacki,edukator sa dugogodišnjim iskustvom iz datog područja.

U okviru drugog dijela radionice  učesnice su stekle određena znanja i vještine iz oblasti rada u timu, sa posebnim osvrtom na vođenje tima te liderstvo i stilove upravljanja,a sve je zaokruženo adekvatnim vježbama iz edukativne tematike. Zadužena za edukaciju i prenošenje znanja i vještina  iz ovih oblasti bila je Aida Sujoldžić,veoma iskusna trenerica iz navedenih oblasti.

Comments are disabled.