Javni poziv za edukatora/cu   „Web dizajn akademija“


Opis posla :  Održati obuku za 16 polaznika/ca koja ima za cilj osposobiti polaznike za samostalno pripremanje, dizajniranje i izradu sadržaja za Web. Obuka je sastavljena je iz 2 dijela. Prvi časovi posvećeni su upoznavanju sa Adobe Dreamweaver radnim okruženjem, osnovama HTML-a, CSS-a i Photoshop radnog okruženja. Drugi dio obuke čini praktičan rad. Polaznici uz pomoć predavača realizuju svoj prvi web sajt, na osnovu skice i rješenja koje im predavač zada. Svaki polaznik kao domaći zadatak dobija da, kod kuće, uz konsultacije sa predavačem, a na osnovu rađenog gradiva, osmisli i izradi svoj lični web sajt.

Uslovi:

  • Državljanin/ka BIH
  • Posjeduje stručnu spremu ili certifikat kao dokaz o poznavanju rada u CMS platformi
  • Posjeduje iskustvo u kreiranju web stranica u CMS platformi i da pojeduje iskustvo u pripremi, dizajniranju i izradi sadržaja za web. (dokaz predhodno kreirane web stranice)

Trajanje treninga: Dva mjeseca (20 časova)

Ciljna grupa: Mladi ljudi sa područja Općine Novo Sarajevo

Projekat je podržan od strane Općine Novo Sarajevo.

Prijavu koja sadrži CV i dokaz o stručnoj spremi (certifikat) slati najkasnije do 27.10.2017.godine  na mail: [email protected],  najuspješniji kandidati/nje biće pozvani na razgovor.

 

Comments are disabled.