Javni poziv za edukatore/ice i trenere/ice za realizaciju poduzetničke akademije u sklopu projekta Idea lab

PREDMET JAVNOG POZIVA

Eduktor/ica i trener/ica biti će zadužen/a za realizaciju dvodnevne edukacije za 20 mladih, u trajanju od 09:00 do 16:00 sati u prostorijama IDEA LAB-a (Maglajska br.1). Edukacije će se održavati  vikendom i to:

Modul 1. Istraživanje tržišta i definisanje poslovne ideje (novembar, 2018. godine)
Modul 2. Markting plan i finansiranje podruzetničkog poduhvata (novembar, 2018. godine)
Modul 3. Analiza poslovanja (decembar, 2018. godine)
Modul 4. Kreiranje biznis plana (decembar, 2018. godine)

Predviđeno trajanje svakog modula je dva dana.

USLOVI

  • Državljanin/ke BIH ili registrovano pravno lice za pružanje traženih usluga
  • Posjeduju stručnu spremu ili iskustvu u oblastima jevnog poziva (dokaz CV i portfolijo radova)

DOSTAVLJENJE PONUDA
Način dostavljanja ponude: Poslati mail na : [email protected] i mi ćemo Vam poslati obrazac ponude koji ćete popuniti te ponovo poslati na  [email protected]   ili lično preuzeti obrzac u Udruženje Motivator i ponudu dostaviti lično na adresu M.M. Bašeskije 7.

Ponude treba da obuhvata jediničnu  brutto cijenu za edukatora i trenera u trajanju dva dana za pružanje navedenih usluga.

Rok za dostavljanje ponuda je :

23.10.2018. do 16: 00 h – MODUL 1
10.11.2018 do 16 : 00 h -MODUL 2
01.12.2018. do 16:00 h – MODUL 3
15.12.2018. do 16:00 h – MODUL 4

Naručitelj će najkasnije u roku od sedam dana od zatvaranja Javnog poziva  po programima za dostavljanje ponuda izabrati najpovoljnijeg ponuđača, te istog službeno obavijestiti emailom, koji će dostaviti dokaze da ispunjava uslove iz poziva.

19.10.2018
Sarajevo

IDEA LAB – poduzetnički centar  je podržan Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Europska unija, a implementira UNDP.

Comments are disabled.