Javni poziv za izradu brošura za edukativne programe u okviru projekta Idea lab – poduzetnički centar

PREDMET JAVNOG POZIVA

Za potrebe edukativnih programa u sklopu projekte kreirati brošure za programe :

PODUZETNIČKA AKADEMIJA – PROGRAM 1

Modul 1. Istraživanje tržišta i definiranje poslovne ideje
Modul 2. Marketing plan i finansiranje poduzetničkog poduhvata
Modul 3. Analiza poslovanja
Modul 4. Kreiranje biznis plana

START UP AKADEMIJA – PROGRAM 2

Modul 1. Uvod u START UP Upoznavanje sa pojmom start-up-a, poduzetništva i biznisa, zatim prilikama koje se pružaju u toj oblasti kroz primjere uspješnih Start up biznisa u BIH i svijetu
Modul 2. START UP U BIH – zakonski i računovodstveni okvir
Modul 3. Brainstorming START UP ideja rad u grupama s mentorima i priprema za prezentaciju i prezentacije, izbor najbolje ideje.
Modul 4. Kako do novca za START UP?
Finansiranje, stratup zajednica, Angeli itd.

 SKILLS AKADEMIJA – PROGRAM 3

Modul 1. Uključivanje na tržište rada (pisanje motivacionog pisma i CV-a)
Modul 2. Administrativni poslovi/office menagment
Modul 3. Poslovna korenspodencija i poslovna komunikacija
Modul 4. Projektni menadžment

USLOVI

  • Državljanin/ka BIH ili registrovano pravno lice za pružanje traženih usluga
  • Posjeduje stručnu spremu ili iskustvu u oblastima jevnog poziva (dokaz CV i portfolijo radova)

DOSTAVLJENJE PONUDA
Način dostavljanja ponude: Poslati mail na : [email protected] i mi ćemo Vam poslati obrazac ponude koji ćete popuniti te ponovo poslati na  [email protected]   ili lično preuzeti obrzac u Udruženje Motivator i ponudu dostaviti lično na adresu M.M. Bašeskije 7.

Ponude dostavljati po programima

Rok za dostavljanje ponuda je : PROGRAM 1 do 23.10.2018. do 16: 00 h
PROGRAM 2 do  30.11.2018 do 16 :00  h
PROGRAM 3 do   15.01.2019 do 16: 00 h

Naručitelj će najkasnije u roku od sedam dana od zatvaranja Javnog poziva  po programima za dostavljanje ponuda izabrati najpovoljnijeg ponuđača, te istog službeno obavijestiti emailom, koji će dostaviti dokaze da ispunjava uslove iz poziva.

19.10.2018
Sarajevo

IDEA LAB – poduzetnički centar  je podržan Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Europska unija, a implementira UNDP.

Comments are disabled.