STARTer LAB


Projekat STARTer LAB – inovativne obuke za sticanje praktičnih znanja i vještina  temelji se na istraživanju ključne kompetencije 20 koje je Udruženje Motivator provelo među populacijom mladih od 18 do 35 godina koji su nezapoleni, žele promjeniti posao ili pokrenuti vlastiti posao u maju 2020. Tematske oblasti su podjeljene u tri oblati koji su mladi naglašavali da će im donjeti naviše koristi na tržištu rada u smislu povećanja njihove konkurentnosti za samozapošljavanje ili zapošljavanja.

Projekt STARTer LAB – inovativne obuke za sticanje praktičnih znanja i vještina je program edukacija je osmišljen na način da osposobi polaznike kako bi lakše i kvalitetnije pronašli zaposlenje ili pokrenuli vlastiti posao, a teme su birane na način da polaznici na najbolji mogući način odgovore na potrebe savremenog radnog okruženja. Fokus programa je na nezaposlenima koji žele unaprijediti svoja znanja, vještine i kompetencije

Teme koje na koje će se edukativni program fokusirati su sljedeće:

WEB LAB- ovaj program neformalnog obrazovanja posvjećen je digitalnim vještinama polaznici će kroz 4 dvodnevna modula imati priliku da uče o razvoju web stranica u CMS WordPress platformi zatim osnove grafičkog dizajna kroz Canva platformu i osnove digitalnog marketinga na društvenim mrežama.

PROJEKT LAB– ovaj program je posvećenj projektnom menadžentu vještini koja se sve više traži na tržištu rada,a polaznici će kroz 4 dvodneva modula učiti o osnovnim elementima projektnog ciklusa razvoju projektne ideje, upravljanju projektima, upravljanju finansijama projekta, monitoringu i evaluaciju.

BUSSINES LAB – ovaj program posvećenje je edukacijama o pokretanju i vođenju vlastitog posla sa posebnim akcentom na poslovanje u vremenima krize. Kroz ovaj program učit će se o kreiranju bizni plana, načinima finasiranja poslovnih ideja te vođenju malog biznisa u smislu zakonskih obaveza.

Projekta je počeo u 2020 godini. Obuke će biti realizirane u januaru 2021 uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

AktuelnostiProjekti

Comments are disabled.