DIGITAL HUB- inovativne obuke za sticanje praktičnih znanja i vještina


Kriza sa kojom smo suočeni ostavila je nesagledive posljedice na populaciju mladih, pored dugoročne nezaposlenosti mladi se sada suočavaju i sa velikim broj otkaza koje su direktna posljedica aktuelne pandemijske situacije uzrokovane Covidom-19. Prema istratraživanju rezultatima istraživanje koje je proveo UNICEF a,  ondnosi  se na ekonomski i socijalni uticaj pandemije svaka 3 osoba koja je dobila otkaz je mlađa od 35 godina. Povratak na tržište rada ili pronalazak posla nikada nije bio teži zbog niza faktora sa kojima se mladi sučavaju u ovom momentu. Pored prisutnih problema sa kojim se mladi suočavaju koji se tek uključuju na tržište rada a to su nedostatka određenih znanja i vještina kako bi pronašli i zadržali posao. Neinformiranost po pitanju procedure zapošljavanja, samog procesa rada i konkurentnosti na tržištu je na visokom nivou. Poslodavci sve češće ističu da nisu u mogućnosti naći radnike koji posjeduju poslovne vještine koje su potrebne u savremenom random okruženju dok sa druge strane imamo veliki broj nezaposlenih mladih.  

Također, moramo imati da umu da živimo u digitalnoj eri i da smo dio globalnog tržišta na kojem je velika mogućnost participacije ako imamo određena znanja. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su digitalne vještine postale dio obaveznih vještina kada smo u procesu traženje zaposlenja ili u velikoj mjeri mogu doprinjeti našoj konkurentnosti bez ozbira da li se zapošljavamo u zemlji ili smo samozapoleni i sarađujemo sa klijentima iz cijelog svijeta.Vještine koje poslodavci traže i koje će se tražiti u budućnosti mijenjaju se svakodnevno, a takve vještine ne uče se kroz naš obrazovni sistem, čime školska ili fakultetska diploma predstavljaju samo jednu stavku koja je potrebna za posao, dok se napredovanje i uspjeh u poslu postiže razvojem i primjenom savremenih poslovnih vještina u svakodnevnom radu.  Da bi ostali konkurentni potrebno je  stalno usavršavanje, jer se znanja i vještine u poslovanju konstantno mijenjaju. Poslovne vještine nisu vezane za specifičan posao, već se nalaze u osnovi uspješnog obavljanja bilo kojeg posla. One se primjenjuju u svim radnim okruženjima i mogu se lako prenositi iz jedne oblasti ljudskog rada na druge. Obrazovni sistem nije više dovoljan da ispuni stvarne potrebe  mladih i zadovoljni stvarne potrebe tržišta jer formalno obrazovanje u ovom slučaju nužno traži svoju nadopunu: edukacije bazirane na neformalnom nivou koje će mlade uputiti u ispitivanje tržišta i navesti na traženje svog mjesta u različitim društvenim djelatnostima i potaknuti ih na proaktivan pristup traženja zaposlenja ili pokretanja vlastitog poduzetničkog poduhvata.

Projekat DIGITAL HUB- inovativne obuke za sticanje praktičnih znanja i vještina je ogovor na sve veću potražnju globalnog tržišta za digitalnim vještinama i temelji se na istraživanju iz maja 2020 pod nazivom Ključne kompetencije koje je provelo Udruženje Motivator među populacijom mladih od 18 do 35 na području FBiH. Također jedan od pokazatelja potrebe za ovakvim i sličnim programima je i projekat STARTer Lab gdje smo uočili da je najveći interes mladi za edukacije iz oblasti digitalnoh vještina te da im one donose najviše koristi na tržištu rada kako na globanom tako i na domaćem u smislu povećanja njihove konkurentnosti u smislu samozapošljavanj i zapošljavanja.

Prvu fazu realizacije projekta započinjemo uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Comments are disabled.