Karijerni savjetnik


U skladu sa svojom težnjom da građanima i građankama grada Sarajeva i države BiH pruži neformalno obrazovanje pored svih svojih aktivnosti, Udruženje Motivator u saradnji sa Općinom Centar je u 2015. godini realiziralo projekat pod imenom „Karijerni savjetnik“. Projekat je za cilj imao osposobiti mlade ljude za uključivanje na tržište rada kroz treninge osposobljavanja i karijernog savjetovanja.

Comments are disabled.