ANTIMOBING CENTAR


Zlostavljanje na radnom mjestu prisutno je danas na tržištu rada u svim zanimanjima, u malim preduzećima, korporacijama, državnim institucijama. Mobing jednako pogađa oba pola s tim da ipak žene trpe veće posljedice ovakvih oblika ponašanja te se rjeđe odlučuju na pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije.Zbog teške ekonomske situacije, visoke stope nezaposlenosti, loše uređenog tržišta rada te nedostatka adekvatnog pravnog mehanizma sankcionisanja zlostavljana na radnom mjestu, mobing je u stalnom porastu. Pojedina istraživanja pokazuju da čak 60 procenata zaposlenih u BiH trpi mobing, a najčešče žrtve zlostavljanja su žene iznad 40 godina starosti. Zbog sva  navedenog Udruženju Motivator organizuje besplatno pravno savjetovanje za žrtve mobinga.

Projekti

Comments are disabled.