MLADI ZA RODNU RAVNOPRAVNOST


Projekat je osmišljen kao edukacija mladih ljudi s područja Općine Centar  u pogledu osnova rodne ravnopravnosti i ostvarivanja pune ravnopravnosti polova na lokalnom nivou. Kroz proces formalnog obrazovanja pitanje rodne ravnopravnosti nije u velikoj mjeri u fokusu istraživanja po nastavnim planovima i programima. Međutim, kroz programe neformalne edukacije mladim ljudima treba ponuditi  ovakav vid edukacije iz više razloga. Jedan od njih je sve veći broj vršnjačkog nasilja zasnovanog na spolu te nepoznavanje osnovnih termina iz ove oblasti. Prema Strategiji za mlade Općine Centar Sarajevo 2014-2020 nevladine organizacije su ključni nositelji procesa neformalnog obrazovanja te promocija programa koji promoviraju učenje pozitivnih stavova i životnih vrijednosti u koje spada i pitanje rodne ravnopravnosti te njen značaj.

Projekti

Comments are disabled.