Građani sarajeva pretežno zadovoljni radom općina


Udruženje Motivator predstavilo Monitoring izvještaj o radu lokalnih samouprava u Kantonu Sarajevo iz oblasti pružanje usluga građanima.

Ajla Mrnjavac projekt menadžerica ovog projekta istakla je da osnovni cilj projekta „Lokalna uprava-servis za nas“  bio analizirati stepen efikasnosti, efektivnosti, dostupnosti i usklađenosti potreba korisnika javnih usluga na lokalnom nivou.

Dodala je da je lokalna zajednica je mjesto u kojoj građani i zadovoljavaju najveći dio svojih potreba i rješavaju svoje životne probleme. Zato je od iznimne važnosti da pružaoci javnih usluga na efikasan, djelotvoran, transparentan način odgovaraju na potrebe korisnika javnih usluga na lokalnom nivou.

Kroz projekt je provedeno istraživanje o percepciji i zadovoljstvu građani i građanki pruženim uslugama od strane lokalnih administracija ( Općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća). Rezultati istraživanje pokazuju da su građani i građanke pretežno zadovoljni poboljšanjem usluga i onim što administracija radi, ali da u nekim općinama usluge treba dodatno unaprijediti te usluge što više prilagoditi korisnicima. Također, bitno je pružiti više informacija o inovacijama posebno elektronskim formularima i eUslugama, barem putem društvenih mreža i stranica općina jer su građani još uvijek nedovoljno informisani o mogućnostima bržih i efikasnijih usluga unutar opštine.

Ono što su građani  i građanke najčešće isticali kao preporuke za poboljšanje jesu povećanje broja uposlenih na šalterima koji direktno pružaju usluge građanima, prilagoditi radno vrijeme za zaposlene građane/ke odnosno produžiti radno vrijeme šalter sale do 20:00 h. Zanimljivo je da je velika većina građana/ki mišljenja da bi trebalo povećati nadležnost općina.

Projekat je dio regionalnog WeBER projekta, a podržan je od strane Europske unije i Kraljevina Holadnije

MONITORING IZVJEŠTAJ-LOKALNA UPRAVA SREVIS ZA NAS

Comments are disabled.