Usješno završen projekat SMANJI OTPAD, KORISTI PONOVO!


Osnovni cilj projektne intervencije bio je unaprijedliti ekološku svijet javnosti u KS u pogledu važnosti reciklaže smanjenja nastajanja i korištenja otpada sa akcentom na mlade ljude.

Kroz projekat su implementiratirane dvije grupe aktivnosti prva grupa aktivnosti odnosi se na edukaciju mladih o važnosti smanjenju nastajanja i korištenja otpada u KS i sa procesom reciklaže i lokacijama  reciklažnih kontejnera u KS, te druga grupa aktivnosti je usmjerena na promotivnu kampanju kroz ulične akcije i promociju u medijima od strane mladih ljudi koji su prošli edukacije.

Aktivnosti projekta bile su podjeljenje  u dvije faze:

  1. Edukaciju mladih o važnosti smanjenju nastajanja i korištenja otpada u KS i sa procesom reciklaže i lokacijama reciklažnih kontejnera u KS
  2. Promotivna kampanju kroz ulične akcije i promociju u medijima od strane mladih ljudi koji prođu edukacije.

Organizovali smo 7 jednodnevih trening sa mladim ljudima na području Kantona Sarajevo edukacijama je ukupno prisustvovlao 46 mladih ljudi koji su stekli i povećali zanjanja o zaštiti okoliša sa posebnim akcentom na važnost reciklaže i samnjenju nastanja otpada. Mladi ljudi su nakon toga u svojim loklanim zajedncama imali za cilj da promoviraju naučeno sa akcentom na promociju na društvenim mrežama.

 Ostvareni rezultat  projekta: Povećan broj mladih u Kantonu Sarajevo koji imaju znanja  o važnosti reciklaže smanjenju nastajanja i korištenja otpada u KS

Ciljna grupa projekta su bili mladi od 14 do 20 godina života sa prebivalištem na području KS.

Cilj projekta: Doprinjeti podizanju svijesti kod mladih o važnosti reciklaže smanjenju nastajanja i korištenja otpada u KS

Comments are disabled.